400La sfîrşitul săptămînii precedente, o delegaţie din cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Moldova, a participat la ceremonia de înmînare a diplomelor de absolvire studenţilor  „Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare” din Tîrgu-Ocna, România. Printre cei 200 de absolvenţi, 10 sunt din Republica Moldova.

În cadrul festivităţii, desfăşurate în piaţeta Primăriei oraşului Tîrgu-Ocna, absolvenţilor promoţiei 2013-2014 „Constantin Brîncoveanu”, le-a fost acordat gradul profesional de agent de penitenciare, aceştia rostind jurămîntul de credinţă şi intonînd imnul naţional.

La manifestare au participat directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România, comisar şef de penitenciare, domnul Cătălin Claudiu Bejan, conducerea şcolii vizate, reprezentanţi ai instituţiilor care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă din România, precum şi rude şi prieteni ai tinerilor absolvenţi.

Absolvenții din Republica Moldova au fost susținuți și felicitați de Șeful Direcției Resurse Umane a DIP, maior de justiție Larisa Frija care a menţionat că drumul ales de tinerii absolvenţi presupune riscuri şi provocări permanente, presiune şi sacrificii, un efort continuu pentru înţelegerea şi respectarea demnităţii umane în condiţii deosebite, întru prosperarea sistemului penitenciar din Moldova.

Graţie bunelor relaţii de colaborare, stabilite între sistemul penitenciar din Moldova  şi  cel din România, materializate prin semnarea protocolului de cooperare între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Departamentul Instituţiilor  Penitenciare, anual,  în cadrul „Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare” din Tîrgu-Ocna, România, sunt înmatriculate 10 persoane din corpul de subofiţeri ai sistemului penitenciar din Moldova.