Proclamată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 68/192 în 18 decembrie 2013, marcarea acesteia este o chemare la acţiune pentru creşterea gradului de conştientizare despre fenomen, prevenirea şi combaterea acestuia, consecinţele asupra fiinţei umane, dar şi necesitatea promovării politicilor naţionale de asistenţă şi protecţie a drepturilor victimelor care au suferit în urma acestui flagel.