academinaVineri, 13 iunie 2014, la Academia de Administrare Publică, va avea loc festivitatea de înmânare a diplomelor absolvenţilor studiilor superioare de masterat, învăţământ cu frecvenţă redusă la specializările: Administrare publică, Management, Relaţii internaţionale, Drept constituţional şi drept administrativ, Anticorupţie şi Management informaţional în administraţia publică. Diplome vor fi înmânate la 309 absolvenţi ai Academiei.

La eveniment vor participa Primul-Ministru al Republicii Moldova, Iurie Leancă, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanţi ai instituţiilor centrale ale statului, oameni de ştiinţă.

Fondată prin decret prezidenţial la 21 mai 1993, Academia de Administrare Publică a devenit la actualmente Centrul Naţional de pregătire a cadrelor pentru serviciul public al ţării, a dezvoltat la nivelul standardelor europene şi internaţionale ştiinţa autohtonă a administraţiei publice. În acest context, anul 2014 este semnificativ pentru Academie, fiind reacreditată ştiinţific la categoria „B”. Pe parcursul celor 21 de ani activitate, peste 4 mii de persoane au făcut studii de masterat, iar circa 22 de mii de funcţionari publici au fost instruiţi în cadrul cursurilor de dezvoltare profesională. Noi valenţe sunt înregistrate şi în domeniul cercetărilor ştiinţifice, fiind în creştere numărul doctoranzilor. Absolvenţii Academiei sunt astăzi deputaţi în Parlament, miniştri, reprezentanţi ai lumii ştiinţifice din republică, conducători de raioane, alte categorii de funcţionari publici de rang înalt.

Academia de Administrare Publică este recunoscută ca o instituţie de învăţământ superior de elită nu numai în republică, dar şi pe plan internaţional, ea având strânse relaţii de colaborare cu instituţii similare şi centre ştiinţifice din multe ţări ale lumii.

Noua promoţie de absolvenţi vine să confirme încă o dată rolul major al Academiei de Administrare Publică în perfecţionarea serviciului public al ţării ca promotor al politicilor statului pe plan naţional şi internaţional.

Evenimentul va avea loc vineri, 13 iunie 2014, cu începere de la ora 10.30, în sala de festivităţi a Academiei, nr.301, etajul III, pe adresa: str. Ialoveni, 100.