edi_1_semnare_acordServiciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne, a semnat un acord de colaborare cu Asociaţia Obştească „Status-SUPORT” a proiectului Crime Stoppers Moldova Program (CSMP).

Acordul a fost semnat de șeful SPIA, colonelul de poliție, Ștefan Pavlov și Directorul Asociației „Status-SUPORT”, domnul Victor Luca, în cadrul unei întrevederi la sediul SPIA al MAI.

Semnarea Acordului vine prin prisma asigurării bunei funcționări a MAI, a prevenirii, diminuării și combaterii flagelului corupției, a restabilirii încrederii societății în angajaţii organelor de drept, pornind de la necesitatea promovării unei cooperări eficiente între instituţiile guvernamentale şi societatea civilă în formularea şi implementarea unor planuri comune de acţiuni în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

Prin încheierea acestui Acord, părțile și-au asumat un angajament comun în prevenirea și combaterea corupției și promovarea în sistemul organelor de drept doar a persoanelor integre intelectual și profesional, fapt care va accelera reformele demarate în domeniu și va conduce la reabilitarea imaginii și ridicarea standardelor de performanță a angajaţilor MAI, și al prestigiului sistemului organelor de drept în societate.

În cadrul proiectului Crime Stoppers Moldova Program, Asociaţia Obştească „Status-SUPORT” urmează să elaboreze un sistem securizat, care va pune la dispoziţia SPIA al MAI, a informațiilor anonime despre acte de corupție, acte conexe corupției și fapte de comportament corupțional, cu implicarea  angajaților Ministerului Afacerilor Interne, care vor fi înregistrate prin intermediul Call Centrului 24/24 a CSMP.

De asemenea, se va pune în prim-plan consolidarea integrităţii şi pregătirii profesionale a angajaţilor SPIA, prin organizarea şi desfăşurarea trainingurilor şi seminarelor de instruire, în vederea preluării şi implementării unor practici şi standarde avansate, conform unor planuri de acţiuni comune.

În cadrul întrevederei, Directorul A.O. „Status-SUPORT”, Victor Luca, a declarat că “acceptul SPIA al MAI de a colabora cu Asociația, este înalt apreciabil”. Șeful SPIA al MAI, colonelul Ștefan Pavlov, de asemenea a ținut să îi mulțumească domnului Luca „pentru inițiativă și l-a încurajat să inițieze și pe viitor, astfel de proiecte”.

Evenimentul a avut loc în contextul Campaniei „MAI contra corupției”, care are scopul prevenirii și combaterii corupției și promovării unui spirit de integritate în rândul anagajaților autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.