Banca Națională a Moldovei (BNM) a suspendat drepturile unor acționari de la ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. și BC ”ENERGBANK” S.A. pentru activitate concertată și i-a obligat să-și vândă acțunile. Deciziile au fost luate la 11 ianuarie de către Comitetul executiv al BNM.

În cazul Băncii de Finanţe şi Comerţ, BNM a constatat că un grup de acționari acționează concertat în raport cu instituția. Aceștia au achiziționat și posedă o deținere calificată (cotă substanțială) în capitalul social al băncii, în mărime de 36,15%, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale. Prin aceste acțiuni, acționarii au încălcat prevederile Legii privind activitatea băncilor. Drept urmare, BNM a suspendat exercițiul unor drepturi ale acestor acționari, și anume: de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și de a primi dividende, scrie bizlaw.md.

Bizlaw a scris mai multe materiale despre tranzacțiile cu acțiunile băncii. Printre cumpărători se numără ”Continent” SRL, dealerul Toyota în Moldova și Oleg Voronin, fiul fostului președinte al Moldovei, Vladimir Voronin.

Urmare deciziei BNM, acționarii vizați trebuie să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Anterior, Oleg Voronin a obținut aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei de a-și majora deținerea calificată în capitalul social al Fincombank până la 50%. Până la decizia BNM, acesta deținea oficial 12,47% din acțiunile FinComBank.

Activitatea concertată, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, a fost constatată și la BC ”ENERGBANK” S.A, unde Banca Națională a suspendat a exercițiul unor drepturi în privința a 52,77 la sută din acțiuni. Urmare deciziei BNM, acționarii vizați trebuie, conform legii, să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al BC ”ENERGBANK” S.A.

Ținând cont de mărimea pachetului de acțiuni de peste 50%, BNM a dispus în privința ”ENERGBANK” S.A și aplicarea măsurilor de intervenție timpurie. O parte din echipa executivului și cea a consiliului băncii, care va rămâne în funcție, vor fi completate de administratori temporari desemnați de BNM.

Măsura a fost luată pentru asigurarea unei conduceri sănătoase și prudente a activității băncii în perioada de soluționare a deficiențelor identificate în structura de proprietate a acesteia.

BNM anunță că atât ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., cât și BC „ENERGBANK” S.A. vor continua să activeze în regim normal și să presteze toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.

În totalul activelor sectorului bancar din Republica Moldova, ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. reprezintă o cotă de 3,7%, iar BC „ENERGBANK” S.A. de 3,2 %.

Anterior, BNM a dispus măsuri similare de suspendare a drepturilor unor acționari la BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” și BC ”Moldindconbank” S.A. Între timp, MAIB a fost vândută, iar MICB își așteaptă cumpărătorul.