Alte circa 150 de acte permisive privind activitatea de antreprenoriat vor fi excluse, ceea ce înseamnă jumătate din cele existente, fapt ce va crea condiții mai ușoare pentru dezvoltarea afacerilor, potrivit unui proiect de lege aprobat luni de Guvern.

Proiectul vine să implementeze faza II a reformei actelor cu drept permisiv sau tipurilor de licență, certificări, care sunt aplicate mediului antreprenorial. Este un exercițiu efectuat de comun cu experții internaționali, astfel încât s-au propus 150 de acte permisive și genuri de activitate se fie supuse ghilotinării, a apreciat ministrul Economiei, Octavian Calmâc. Astfel, au fost operate modificări și completări a 90 de acte legislative pentru a simplifica procedurile din acest domeniu.

Printre cele 19 licențe care nu vor mai fi necesare se numără Licenţă pentru activitatea de audit, Licenţă pentru activitatea de evaluare a bunurilor imobile, Licenţă pentru activitatea de turism, etc. Proiectul noului Nomenclator al actelor permisive este divizat în trei componente: autorizații, certificate și licențe. Acestea vor fi eliberate de autorități în conformitate cu domeniul de activitate al agentului economic.​

Modificările exclud dreptul autorităților de a respinge fără motiv cererea depusă de agentul economic. În cazul în care aceasta nu este completată corespunzător sau nu sunt anexate toate documentele stabilite de lege, autoritatea va anunţa solicitantul și va putea prelungi termenul de emitere a actului cu până la 30 de zile. Documentul stabilește și o sancționare mai aspră pentru funcționarii care admit abuzuri în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Premierul Pavel Filip a pecizat că din cele peste 400 de acte permisive existente la începutul mandatului actualului Guvern, vor rămâne doar aproximativ 150. „Anul tercut au fost identificate peste 400 de acte permisive potrivit unei analize a Băncii Mondiale – certificate licențe, autorizații. În prima instanță am redus cu aproximativ 115, dar obiectivul a fost să le înjumătățim și după o analiză foarte largă am ajuns la concluzia că putem reduce încă peste 140 de acte permisive”, a declarat Pavel Filip la ședința de azi a Cabinetului de miniștri.

Conform calculelor provizorii, modificările aprobate ar permite că sectorul privat să economisească anual circa 43.6 milioane lei, iar sectorul public – 18.4 milioane lei. Documentul va fi transmis Parlamentului pentru examinare. Guvernul speră că acesta va fi adoptat până la sfârșitul actualei sesiuni.