ANRE nu va admite creșterea nejustificată a tarifelor la serviciile de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice, solicitată de ÎCS „RED Union Fenosa” SA și ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie”. Despre aceasta se vorbește într-un comunicat emis presei.

Potrivit ANRE,  conform legii,  instituția este obligă să publice pe pagina sa web oficială, cererile titularilor de licență privind prețurile și tarifele reglementate, precum și calculele privind nivelul acestora, pentru a oferi publicului posibilitatea prezentării recomandărilor cu privire la conținutul lor în 15 zile lucrătoare de la publicarea cererilor respective.

După expirarea acestui termen, ANRE va analiza calculele și alte informații necesare conform Metodologiilor tarifare în vigoare, urmând ca Consiliul de Administrație al ANRE să ia o decizie privind prețurile și tarifele reglementate în termen de 180 de zile calendaristice de la data înregistrării cererilor.