Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi reducerea numărului de instituții cu funcții de control. Astfel, de la 60 de insituții se reduc la 18, dintre care cinci regulatori independenți. Documentul delimitează atribuțiile instituțiilor enumerate în domeniul alimentar și nealimentar, precum și pe segmentul protecției consumatorilor și relaţiilor de muncă, în scopul evitării conflictelor de competențe și atingerii unei eficiențe maxime în efectuarea controlului de stat.

Controlul de stat în domeniul producerii şi circulaţiei vinului şi produselor alcoolice este transferat din competenţa Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice în competenţa ANSA. Totodată, ANSA va efectua și controlul în domeniul alimentar, devenind autoritate responsabilă pentru avizarea și înregistrarea produselor alimentare noi, aprobarea ambalajului, elaborarea normelor sanitare în domeniul circuitului produselor alimentare. Astfel, va fi exclusă dublarea de atribuţii între ANSA şi Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, în competența căruia va rămâne doar domeniul alimentaţiei pentru sugari şi copii, apa potabilă şi atribuţii specifice serviciilor de sănătate.

La fel, potrivit documentului aprobat azi, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor va fi redenumită Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, iar activitatea acesteia se va axa pe asigurarea implementării uniforme a legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorului, precum și controlul calităţii serviciilor turistice, preluat de la Agenţia Turismului. Proiectul de lege mai vizează reorganizarea Inspectoratului de Stat al Muncii, în competenţa căreia rămân doar atribuțiile de control a respectării prevederilor legale referitoare la raporturile de muncă, cele privind siguranţa şi sănătatea muncii fiind distribuite altor instituții.