Arhiva și biblioteca Parlamentului vor fi digitalizate, documentele pe suport de hârtie urmând a fi scanate și stocate electronic. Conceptul arhivei digitale a fost prezentat funcționarilor din subdiviziunile Secretariatului Legislativului de expertul internațional în domeniul digitalizării, Avinash Bikha. Discuțiile au avut loc în cadrul unui atelier de lucru, la care a participat Secretarul general adjunct al Parlamentului, Igor Klipii.

Potrivit conceptului, vor fi digitalizate dosarele proiectelor de legi, stenogramele ședințelor plenare ale Parlamentului, procesele-verbale ale ședințelor comisiilor permanente, studiile de legislație comparată, materialele cu caracter analitic, rapoartele, documente interne ale subdiviziunilor Parlamentului etc. Acestea urmează a fi stocate pe o platformă de depozitare instituțională electronică, care va fi accesibilă on-line.

Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut expertul internațional și funcționarii Secretariatului Parlamentului au avut o serie de discuții de analiză și evaluare a situației. De asemenea, au avut loc vizite la Arhiva Națională a Moldovei, precum și la trei din cele șapte instituții de învățământ superior din țară, care dețin arhive digitale.

Arhiva Parlamentului Republicii Moldova conține peste 2 000 de dosare, un dosar conținând aproximativ 300 de file. Biblioteca Parlamentului are un fond de carte de circa 5 000 de exemplare și 120 de denumiri și ediții periodice.