bem250610_1Banca Naţionala a Moldovei examinează în prezent cererea parvenită din partea Băncii de Economii S.A. pentru procurarea cotei de 100 % din capitalul social al B.C. „UNIBANK” S.A.. Tranzacţia nu presupune în sine fuziunea celor două bănci.

În cazul în care o bancă procură cota de 100% din capitalul altei bănci, după obţinerea permisiunii prealabile din partea BNM, ambele bănci continuă să opereze ca două entităţi separate, au conducere proprie și obligația individuală de a respecta legislația Republicii Moldova și actele normative ale BNM.

În cazul în care tranzacția ar avea loc în forma cerută de Banca de Economii S.A., grupul bancar potenţial, format de Banca de Economii S.A. şi B.C. „UNIBANK” S.A. ar avea obligaţia să prezinte situaţiile financiare consolidate la 30 iunie şi 31 decembrie al fiecărui an în conformitate cu actele normative ale BNM.

Prezentarea rapoartelor sub aspect consolidat facilitează înțelegerea de către BNM a riscurilor din întregul grup bancar.

Decizia cu privire la achiziția potențială va fi luată după examinarea pachetului de documente remis de Banca de Economii S.A.

Serviciul de presă al BNM