IMG_0013 Blocul locativ destinat persoanelor nevoiașe din raionul Briceni este construit în proporție de circa 70%. Reprezentanții Unității de Implementare (UIP) a fazei II a proiectului de construcție a locuințelor sociale efectuează, săptămînal, vizite de inspectare pe șantierul de construcție.

„Inițial urma ca blocul să fie dat în folosință în luna decembrie a anului curent. Zilnic pe șantier muncesc circa 40 de angajați, iar lucrările de construcție sunt executate conform graficului. După discuțiile cu antreprenorul general am decis să modificăm graficul lucrărilor, astfel, încît în luna octombrie să reușim să organizăm recepția la terminarea lucrărilor” a menționat Iunona Lungul, directorul UIP.

Amintim, inaugurarea blocului de locuințe sociale din Briceni a avut loc în noiembrie 2013. Scopul a fost de a îmbunătăți şi de a creşte fondul de locuinţe date în chirie pentru familiile social-vulnerabile din Republica Moldova, aflate în prezent, în imposibilitatea de a avea acces la condiţii de locuit satisfăcătoare. Construcția va avea 5 nivele, cu circa 40 de apartamente finalizate „la cheie”. Acestea vor avea bucătăria și baia dotate cu utilaje tehnico-sanitare, pardosea finită cu gresie, teracotă și laminat, precum și pereți tencuiți, inclusiv conectarea la rețelele de apă și canalizare, telefonie fixă, televiziune prin cablu și internet, etc. Costul total al obiectivului din Briceni este de 1, 3 mln EUR, din care circa 843 mii EUR este împrumutul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Menționăm, locuințele sociale sunt construite în cadrului unui proiect implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE).

Totodată, reiterăm, locuinţele construite prin intermediul Proiectului, sunt repartizate de către autorităţile publice locale în regim social în baza unui contract de locațiune, încheiat pe o perioadă determinată de timp. Prin contract se vor stabili condiţiile de locaţiune, tarifele, drepturile şi obligaţiile fiecăreia din părţi.