BRD Biroul pentru relații cu diaspora (BRD) a prezidat astăzi ședința Comitetului Coordonator al Programului Global Comun „Integrarea migrației în strategiile naţionale de dezvoltare” (MOMID), faza II. Susținut financiar de Agenția Elvețiană pentru Cooperare, programul este implementat de Republica Moldova împreună cu alte șapte state și presupune reflectarea cât se poate de completă a tuturor aspectelor ce țin de migrație în documentele strategice ale țărilor participante. Programul va fi implementat în perioada 2014-2017.

Programul actual a fost posibil datorită implementării cu succes a fazei pilot în perioada 2012-2014. În cazul Republicii Moldova, aceasta s-a soldat cu lansarea unei noi instituții – Biroul pentru Relații cu Diaspora, numirea a 30 de vice-miniștri și vice-directori de agenții responsabili de subiecte ce țin de diasporă, dar și reflectarea aspectelor ce țin de diasporă și migrație în capitolele Programului de Guvernare și a Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2014-2016.

”Esența acestui proiect este de a ajuta instituțiile publice din Moldova, dar și partenerii noștri internaționali să înțeleagă și să facă pași concreți pentru ca diaspora, conaționalii noștri care se află acum peste hotare, să fie o preocupare permanentă a tuturor instituțiilor și să fie prezenți în toate strategiile și planurile de acțiuni. Cu alte cuvinte, Moldova implementează abordarea the-whole-of-Government-approach, devenind între timp un model pentru alte state din toată lumea”, a declarat la ședință Victor Lutenco, șeful BRD.

Proiectul are menirea de a contribui cu rezultate concrete și anume: îmbunătățirea legislației care îi privește pe migranți și a politicilor publice pentru diasporă, creșterea eficienței, dar și a volumului asistenței externe primite de Republica Moldova pentru domeniul migrației și dezvoltării, creșterea accesibilității și reducerea prețurilor pentru expedierea banilor de peste hotare în Republica Moldova etc.

La sfârșitul ședinței va fi aprobat Planul de acțiuni pentru anul 2014 al proiectului, care include un set de măsuri pentru maximizarea beneficiilor migrației, atât pentru cetățeni, cât și pentru țară. Astfel, pe parcursul anului vor fi organizate instruiri în domeniul migrației pentru funcționarii publici, vor fi extinse parteneriatele cu băncile din Republica Moldova pentru reducerea costurilor transferurilor din străinătate de către cetățenii moldoveni, vor fi create și dezvoltate parteneriate cu actorii privați și publici pentru a facilita accesul la servicii pentru migranți. De asemenea, vor fi dezvoltate sisteme de transfer al remitențelor prin intermediul Poștei Moldovei și vor fi îmbunătățite sistemele informaționale Integrate Autorizate ”Migrație și Azil”, precum și altele.

Programul Global Comun „Integrarea migraţiei în strategiile naţionale de dezvoltare” are drept scop abilitarea guvernelor implicate şi a Echipei de Ţară a Naţiunilor Unite (EŢNU) partenere să elaboreze o abordare specifică contextului, bazată pe dovezi, participativă şi holistică faţă de migraţie şi dezvoltare la nivel național. Instituțiile responsabile de aplicarea în practică a programului sunt Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Organizația Internațională pentru Migrație, Moldova.