curtea_de_conturi Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice din 12 iunie 2014, ora 10:00, Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Anenii Noi pe anul 2013.

Raportor: Igor Cojocari, controlor de stat, auditor public din cadrul Direcţiei generale III

Invitaţi: Maria Cărăuș, viceministrul Finanțelor, Valeriu Triboi, directorul Agenției Proprietății Publice, Vladimir Vîzdoagă, preşedintele raionului Anenii Noi, Ion Gnilenco, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Alexandru Cuflic, șeful Inspectoratului Fiscal de Stat al raionului Anenii Noi, Victor Lungu, şeful Oficiului cadastral teritorial Anenii Noi, Valentina Iordan, șeful Direcției Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi, Mihail Cheibaș, primarul orașului Anenii Noi, precum și primarii satelor și comunelor Chetrosu, Geamăna, Gura Bîcului, Hîrbovăț.

În anul 2013, venitul bugetelor UAT (de nivelul I şi nivelul II) din raion au fost executate la nivelul de 108,1 % faţă de prevederile rectificate, iar cheltuielile – la nivelul de 94,1%. Sursa de bază a veniturilor rămîne a fi transferurile de la bugetul de stat, a căror pondere s-a înregistrat la nivel de 58,9%. În ultimii 5 ani veniturile totale au crescut cu circa 73,5 mil. lei (54,2%), din care transferurile de la bugetul de stat s-au majorat cu 23,1 mil. lei (23,1%), veniturile proprii – cu 13,7 mil. lei (53,5%). Deși valoarea transferurilor de la bugetul de stat a crescut, ponderea acestora în totalul veniturilor s-a micșorat cu 14,9 puncte procentuale, iar ponderea veniturilor generale de stat s-a majorat cu 13,2 puncte procentuale, cauza de bază fiind anularea cotei „0” la impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător.

Ședința va avea loc în incinta Curţii de Conturi, pe adresa Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69, et. 4, bir. 404.

De asemenea, pe 13 iunie 2014, ora 10:00 va avea loc ședința publică a CCRM în cadrul căreia va fi examinat Raportul auditului conformității managementului financiar la Comisia Națională a Pieței Financiare pe exercițiul bugetar 2013.