3676_cris_registruPentru asigurarea bunei desfășurări a alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a solicitat  ÎS „CRIS „Registru” să  identifice posibilități pentru eliberarea, în mod gratuit, în perioada 25.11.2014 – 30.11.2014, a buletinul de identitate provizoriu cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot. Din acest considerent, precum și reieșind din experiența anilor precedenți, Consiliul de administrație al ÎS „CRIS „Registru” a decis să satisfacă această solicitare.

Buletinul de identitate provizoriu va fi eliberat gratuit titularilor de acte de identitate cu statut „nevalabil”, inclusiv deținătorilor de pașapoarte de tip sovietic, care din anumite considerente nu au obținut buletinul de identitate, cetățenilor ale căror acte sunt pierdute/furate sau care anterior nu au deținut acte de identitate.

Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot vor putea obține buletinul de identitate provizoriu la momentul adresării. Acest act se va elibera în mod simplificat, după stabilirea identității și a statutului juridic (apartenența la cetățenia Republicii Moldova), fără prezentarea obligatorie a documentelor de stare civilă în cazul în care solicitantul anterior a fost luat la evidență în Registrul de stat al populației.

Potrivit datelor statistice, pentru participarea la scrutinele electorale din anii 2009 – 2011 au fost solicitate, în mod gratuit, în medie peste 4500 de acte de identitate provizorii.

Totodată, ÎS „CRIS „Registru” va asigura confecționarea buletinelor de identitate în baza tuturor cererilor depuse pe parcursul lunii noiembrie până la data de 27 noiembrie 2014, inclusiv și în cazul în care termenul limită al comenzii depășește această dată, indiferent de tariful achitat.