Posts in category Politic


PoliticPrimaPaginaSliderSocial

Observatori internaționali: Scru­ti­nul pre­zi­den­ți­al din 30 octom­brie s-a des­fă­șu­rat în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le legi­sla­ți­ei elec­to­ra­le

Scru­ti­nul pre­zi­den­ți­al din 30 octom­brie s-a des­fă­șu­rat în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le legi­sla­ți­ei elec­to­ra­le a R. Mol­do­va și fără încăl­că­ri sem­ni­fi­ca­ti­ve. Opi­nia apar­ți­ne misiu­nii inter­națio­na­le de obser­va­to­ri a …

Read more 0 Comments