În cadrul ședinței de ieri, 11 aprilie 2017, Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican consultativ din 24 septembrie 2017. În acest sens, pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican consultativ au fost estimate ca necesare 74 711,28 mii lei.

Hotărîrea adoptată se înaintează Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova în vederea asigurării mijloacelor financiare necesare organizării și desfășurării referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes național, comunică CEC.