Parlamentul Republicii Moldova va găzdui cel de-al treilea Forum al Tineretului aparținând minorităților entice, lingvistice și religioase din Republica Moldova, care va avea loc pe 15 octombrie. Scopul forumului este găsirea soluțiilor pentru problemele tinerilor, relatează Evenimentul.md

Forumul este organizat de Platforma Tineretului pentru Solidaritate Interetnică în parteneriat cu Parlamentul Republicii Moldova, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Consiliul Național al Tineretului din Republica Moldova (CNTM), Asociația „Inițiativa Pozitivă”, Asociația tineretului ucrainean „Zlagoda”, AO „Moldoway”, cu suportul UNDP și UNAIDS.

Forumul își propune să identifice soluții constructive pentru următoarele aspecte:

• Stabilirea unui dialog privind problemele drepturilor tinerilor din grupuri subreprezentate, în special minoritățile, între reprezentanții instituțiilor statului, societatea civilă, partenerii internaționali și mass-media.
• Implicarea și consolidarea tinerilor aparținând minorităților din regiuni, inclusiv UTA Găgăuzia, Taraclia și regiunea transnistreană, în procesul decizional la nivel național.
• Decentralizarea procesului decizional în domeniul drepturilor minorităților.
• Avansarea problemelor în domeniul drepturilor tinerilor din grupurile nereprezentate în politicile publice.
• Activarea utilizării recomandărilor partenerilor internaționali în soluționarea problemelor specifice.

Evenimentul va avea loc pe 15 octombrie, ora 9:00 – 16:00, în sala „Europa” a Parlamentului Republicii Moldova.