Centrului Național de Expertize Judiciare, pe viitor, va activa în subordinea Ministerului Justiției, cu statut juridic de agenție și va avea un efectiv limită de personal în număr de 76 de unități, un regulament în acest sens a fost aprobat miercuri de executiv. Printre atribuțiile angajaților Centrului se numără efectuarea expertizelor judiciare şi extrajudiciare, organizarea atelierelor de lucru, conferinţelor ştiinţifice, cursurilor de formare continuă a experţilor judiciari, precum și implementarea prevederilor ştiinţifice din domeniul expertizei judiciare. De asemenea, Centrul va dispune de subdiviziuni teritoriale în municipiul Bălţi şi orașul Cahul, iar finanțarea activității acestuia se va efectua din contul bugetului de stat.

Tot miercuri, Executivul a aprobat Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari și Regulamentul privind condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare a experților judiciari și a modelului licenței pentru exercitarea profesiei de expert judiciar. Prin implementarea noilor reglementări se urmărește crearea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, compusă din nouă membri, care va fi unica structură organizațională cu competență de examinare a persoanelor care solicită atribuirea calităţii de expert judiciar sau conferirea unor grade de calificare.