acteCabinetul de Miniștri a aprobat astăzi noile tipuri de formulare pentru actele de stare civilă elaborate de Ministerul Justiției în colaborare cu Serviciul Stare Civilă. Potrivit modificărilor propuse, actul de naștere și certificatul de naștere vor conține o rubrică nouă – ”naționalitatea sau apartenența etnică” a titularului documentului. ”Înscrierea naţionalităţii sau apartenenţei etnice în actul de naştere şi în certificatul de naştere este facultativă şi se poate face la cerere, în baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanei care a împlinit vârsta de 16 ani”, a precizat ministrul Justiției, Oleg Efrim.De asemenea, se modifică denumirile rubricilor corespunzătoare care se referă la părinți. Astfel, în loc de ”naţionalitatea” în actul sau certificatul de naștere va fi scris ”naţionalitatea sau apartenenţa etnică”. Documentul mai prevede ca să fie exclusă informaţia cu privire la naționalitate din conţinutul celorlalte acte de stare civilă, cum ar fi cele de căsătorie, divorţ, schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui şi deces.

Prin aceeași hotărâre de Guvern, au mai fost aprobate modificări în conţinutul certificatului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui cu scopul de optimizare şi conformare a conţinutului acestuia cu prevederile Legii privind actele de stare civilă. Astfel, pentru a evita confuziile cu privire la identificarea titularului documentului, s-a decis ca din conținutul acestora să fie excluse rubricile”nume” și ”prenume”.

Totodată, pentru asigurarea corectitudinii înscrierii temeiului înregistrării divorţului, a fost completat conţinutul actului de divorţ. Modificarea a fost necesară pe motiv că prezentul formular al actului de divorț nu permite înscrierea tuturor datelor de referinţă ale hotărârii sau deciziei privind desfacerea căsătoriei emise de instanţele de fond sau apel.

Modificările actelor de stare civilă urmează să fie examinate în Parlament.