Cabinetul de miniștri a aprobat, la data de 30 martie curent, printr-o hotărâre de Guvern proiectul de lege cu privire la modificările și completările legislative în vederea asigurării securității informaționale și combaterii infracțiunilor săvîrșite cu utilizarea tehnologiilor informaționale, inclusiv a abuzului față de copii.

În acest sens, modificările propuse de Ministerul Afacerilor Interne vor spori eforturile poliției de a preveni și combate criminalitatea informațională, cu focusarea pe cele ce țin de abuzul față de copii. Luând în considerație că în prezent tot mai mulți minori stau în internet nesupravegheați, fiind deschiși pentru eventuale abuzuri.

În continuare, IGP împreună cu reprezentanții societății civile, oferă detalii privind modul de aplicare a prevederilor proiectului de lege propus, în același timp spulberând miturile și speculațiile făcute de către unii reprezentanți ai mass-mediei si societății civile:

  1. schimbările propuse în codul de procedură penală stabilesc necesitatea obținerii unei autorizări de la judecătorul de instrucție pentru a efectua percheziții a sistemului informațional al bănuitului, fie pentru a desfășura anumite măsuri speciale de investigație de către angajații poliției, în cadrul unei urmăriri penale;
  2. angajații poliției nu vor putea stopa activitatea unor pagini web, fără a avea o autorizație specială în acest sens care se va baza pe probe concludente privind activitatea ilicită a site-ului;
  3. angajații poliției nu vor avea acces la datele confidențiale ale persoanelor, inclusiv a email-urilor, rețelelor de socializare, aplicațiilor speciale de comunicare, forumuri, etc, excepție făcînd examinarea cazurilor penale concrete și doar în baza unei autorizații speciale;
  4. datele cu caracter personal și private sunt prelucrate în strictă conformitate cu legislația în vigoare, în cadrul unei urmăriri penale, fie a măsurilor speciale;
  5. conservarea și arhivarea datelor preluate în cadrul perchezițiilor fie a măsurilor speciale întreprinse de poliție sunt efectuate în conformitate cu legislația în vigoare, care nu este modificată de prezentul proiect de lege.

Toate modificările prevazute în proiectul de lege sunt în concordanță cu  legislatia Uniunii Europene. Modificările propuse au fost motivate de lacunele prezente în legsilația curentă, lucru care nu permite aplicarea deplină a prevederilor legale.

De asemenea,  în procesul de documentare a infracţiunilor de pornografie infantilă, s-a atestat că actualmente pe larg sunt utilizate reţelele de schimb direct de date dintre utilizatori, ceea ce nu lasă careva urme a activităţii în conţinutul istoricului înregistrat în tehnica de calcul sau în log-urile deţinute de furnizorii de servicii.

În urma activității de investigare întreprinse de către angajații Centrului de combatere a crimelor informatice al INI a IGP, în primele 3 luni ale anului curent au reușit stoparea și răspîndirea în spațiul internet a 112 GB de fișiere din categoria pornografiei infantile dintre care 1283 de fișiere au fost imagini și 900 de fișiere filmulețe.

Proiectul de lege urmează a fi pus în discuție repetat cu reprezentanții societății civile, după care remis spre aprobare Parlamentului în conformitate cu procedura stabilită de lege.