bac-bacalaureat-proba-examenCu privire la informațiile apărute în presă cu referire la acordarea unui regim special de susținere a examenului de bacalaureat, Ministerul Educației vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat și a recomandărilor Comisiei Medicale Consultative, fiecare situație privind susținerea examenului în condiții speciale este examinată de Comisia Națională de Examene /CNE/, fiind aprobată o decizie pentru fiecare caz în parte.

În situații speciale, pentru candidații imobilizați, comisiile raionale/municipale de examene organizează susținerea probelelor la locul unde se află candidatul cu cerințe educaționale speciale.  Organizarea acestor probe se face, exclusiv, cu avizul CNE, la cererea candidatului sau a părinților acestuia și în baza unui document medical, caracteristicii psiho – pedagogice eliberată de către instituția de învățămînt, care să ateste starea de fapt și imposibilitatea deplasării candidatului la centrul de bacalaureat.

În cazul menționat în mass – media, candidatului i se va acorda suplimentar o oră la timpul stabilit în metodologie și i se vor asigura condițiile corespunzătoare pe parcursul perioadei de rezolvare a subiectelor de examene (spațiu pentru scriere și prezența cadrului didactic de sprijin). Această decizie a fost luată deoarece  candidatul respectiv a frecventat instituția de învățământ și nu a beneficiat de instruire la domiciliu.

De asemenea, informăm că și în alte cazuri similare, CNE a decis să ofere o oră suplimentară pentru scrierea lucrării de bacalaureat.