Screen Shot 2014-08-12 at 11.52.15 AMSîmbătă, 9 august 2014, 7 deţinuţi ai Penitenciarului din Taraclia au concurat într-o competiţie amicală de şah cu  preşedintele Clubului de şah „Debiut” din orașul Taraclia. Întrecerea a avut loc în sala de odihnă, aflată pe teritoriul penitenciarului, într-o atmosferă degajată şi competitivă, participanţii fiind predispuşi şi altor viitoare competiţii de acest gen.

Scopul evenimentului l-a constituit promovarea sportului în penitenciare, dezvoltarea fizică a deţinuţilor, dezvoltarea spiritului de echipă dar şi a calităţilor emoţional-volitive care garantează o reeducare şi reintegrare adecvată în societate a persoanelor private de libertate.

Persoanele din detenție au fost extrem de deschise spre comunicare în timpul desfăşurării activităţii, avînd posibilitatea de a-și demonstra nivelul lor şahistic.

Menționăm că, prin astfel de activități, Departamentul Instituțiilor Penitenciare încurajează valorificarea iniţiativelor social-utile, dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu societatea civilă a persoanelor private de libertate şi stimularea capacităţii de a prevedea consecinţele propriilor acţiuni deoarece  șahul înseamnă aranjarea ideilor, formarea gândirii argumentate, uşurinţa alegerilor şi claritatea limbajului verbal.