IMG_7691 Executivul a dat aviz pozitiv proiectului de hotărâre a Parlamentului cu privire la aprobarea Concepţiei de reformare a Procuraturii.

Documentul prevede noi mecanisme de responsabilizare a procurorilor și de funcționare a instituțiilor responsabile de examinarea abaterilor disciplinare. Potrivit ministrului Justiției, Oleg Efrim, proiectul stabilește clar locul şi rolul Procuraturii în sistemul de drept, domeniul de competenţă al acesteia și asigură depolitizarea instituţiei.

„Propunem modificarea procedurii de numire a Procurorului General. Acesta ar trebui să fie confirmat de către şeful statului, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un singur mandat – de 7 ani. O asemenea schimbare, însă, ar implica modificarea Constituţiei. Până acum, Procurorul General era numit de Parlament”, a explicat Oleg Efrim.

De asemenea, noua concepție prevede instituirea unor garanţii pentru asigurarea independenţei Procuraturii, dar și a activității procurorilor. Astfel, se propune stabilirea unui buget separat, unic, format şi aprobat într-un alt mod decât cel de până acum, care să asigure excluderea pârghiilor de influenţă asupra instituţiei; fundamentarea modului de formare a bugetului Procuraturii pe principiul „bugetării în funcţie de performanţe”; reglementarea exactă a structurii şi competenţelor organelor de autoadministrare a Procuraturii; reglementarea clară a ierarhiei procurorilor şi delimitarea clară între „subordonarea dministrativă” şi „subordonarea procesuală” a procurorilor; reglementarea riguroasă a treptelor de control ierarhic în cadrul procedurii penale; instituirea unui mecanism clar de sancţionare disciplinară şi penală a procurorului; modificarea mecanismului de admitere în profesia de procuror, astfel încât să se reuşească identificarea celor mai buni candidaţi, atât din perspectiva cunoştinţelor teoretice, cât şi a abilităţilor practice necesare funcţiei de procuror etc.

Totodată, proiectul stipulează majorarea de trei ori a salariilor și pensiilor pentru procurori şi desfiinţarea procuraturilor specializate, cu excepţia Procuraturii anticorupţie şi a Procuraturii pentru combaterea crimei organizate.

Conceptul a fost elaborat în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, dar și a altor structuri internaționale.