Prim-ministrul Pavel Filip a semnat dispoziția privind aprobarea Conceptului cu privire la reforma sistemului de determinare a dizabilității din Republica Moldova și Planul de acțiuni privind implementarea acestuia. Scopul proiectului este îmbunătăţirea procesului de determinare a dizabilităţii prin asigurarea unei examinări obiective şi imparţiale a persoanelor.

Conceptul prevede restructurarea Consiliului Național de Determinare a Dizabilității și Capacității de Muncă și aplicarea unui mecanism transparent de examinare a cazurilor, prin distribuirea aleatorie a dosarelor. Totodată, urmează să fie elaborate și aprobate noi instrumente și criterii de determinare a dizabilității, care să permită evaluarea stării de sănătate a persoanei conform standardelor internaționale în domeniu. De asemenea, reforma va asigura evidența electronică a persoanelor cărora li va fi acordat grad de dizabilitate.

Conceptul privind reforma sistemului de determinare a dizabilității din Republica Moldova va fi implementat în perioada 2017 – 2020 cu susţinerea agențiilor Organizației Națiunilor Unite, a reprezentanților organizațiilor nonguvernamentale și a mediului academic.