minfin Astăzi, 12 iunie, Ministerul Finanțelor în parteneriat cu Academia Națională de Economie și Finanțe a Olandei au organizat cea de a doua Conferință națională consacrată auditorilor interni din sectorul public, la care au participat membrii Curții de Conturi, reprezentanți ai CNAS, CNAM, Serviciului Vamal, CNA, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și experți internaționali.

În ultimii ani, datorită faptului că implementarea conceptului de control financiar public intern reprezintă o prioritate a Guvernului, care la rîndul său, prin intermediul Ministerului Finanţelor şi-a manifestat ferm deschiderea spre această reformă, s-a pus un mare accent pe instituirea funcţiei de audit intern.

În acest sens, obiectivul organizării Conferinței, derivă din necesitatea asigurării continuității acțiunilor inițiate în anii anteriori, bazate pe evaluarea riscurilor, pe reguli și procedure clare și complete pentru desfășurarea eficientă a activităților.

În cadrul evenimentului au fost abordate aspecte ce țin de evoluția sistemului de control intern în sectorul public, interacțiunea Strategiei naționale anticorupție pentru anii 2011-2015 cu reforma în domeniul controlului financiar public intern și alinierea controlului financiar public intern la cerințele Uniunii Europene, subiect dezvoltat de către expertul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Ara KURAZYAN. Totodată, au fost prezentate și rezultatele Raportului consolidat privind controlul financiar public intern în anul 2013.

Prezent la eveniment, viceministrul Finanțelor Ștefan CREANGĂ a menționat: ,,Implementarea sistemului de control financiar public intern are la bază sporirea răspunderii manageriale și responsabilității privind asigurarea unei bune gestiuni a fondurilor bugetare, ceea ce presupune adoptarea principiilor modern de management financiar și control”.