Consiliul Municipal Chişinău a aprobat astăzi extinderea serviciului „Asistenţi Personali” cu încă 300 de persoane. Pentru aceasta, din bugetul Primăriei Capitalei pe anul 2018 vor fi extraşi, suplimentar, circa cinci milioane de lei. Cheltuielile vor fi acoperite din contul diminuării cheltuielilor prevăzute pentru Direcţia asistenţă socială.

În prezent, în municipiul Chşinău activează 480 de asistenti personali, care îngrijesc de adulţi care suferă de dizabilităţi severe.

Asistent personal poate deveni orice persoană, inclusiv membrii familiei biologice ai persoanei cu dizabilităţi, cu vârsta între 18 ani  şi vârsta de pensionare, a cărei stare de sănătate şi capacitate mentală îi permite realizarea responsabilităților aferente.

Serviciul de Asistenţă personală poate fi accesat în cazul în care persoana depune cerere la asistentul social comunitar sau direct la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei din raion.