depozite expert grupOdată cu constituirea în 2004 în Republica Moldova a Fondului de garantare a depozitelor, a fost stabilit pentru prima dată și minimul garantat bancar în caz de insolvabilitate a băncii. Astăzi acesta este 6.000 lei pentru depozitul fiecărei persoane fizice, fiind aplicat indiferent de valuta, pe orice tip de cont – de depozit, de cont curent sau de card salarial, urmând a fi achitat în maximum 12 zile de la data retragerii licenței unei bănci. În condițiile declarațiilor recente de intenție a Parlamentului de a mări acest plafon, constatăm că este într-adevăr o măsura necesară pentru a mări încrederea în sectorul bancar, dar și de a diminua riscurile pentru persoanele fizice. În același timp, apar multiple abordări ce țin de mărimea minimă a acestui nivel. Conform estimărilor EXPERT-GRUP, în Republica Moldova acesta urmează a fi crescut, în una sau câteva etape, până la minim circa 50.000 lei, iar pe termen mediu și lung – se impune o creștere semnificativ mai mare.

Aceste calcule au fost efectuate reieșind din mărimea economiei RM și astfel a potențialului circuitului monetar din sectorul bancar, dar și ținând cont de practica țărilor dezvoltate din regiune. Plafonul minim de aproximativ 50,000 lei este recomandat reieșind din următoarele – 12 salarii medii pe economie în RM sau de 2 ori * Produsul Intern Brut pe cap de locuitor. Pe termen mediu și lung va fi necesară o mărire mult mai semnificativă, ținând cont de experiența țărilor vecine, dar și de capacitatea de migrare a capitalului.

Această mărire, dar și toate cele următoare, înseamnă cheltuieli mai mari pentru bănci, care contribuie la formarea Fondului de Garantare a Depozitelor – însă efectele adverse ale acestor măriri pentru sectorul bancar ar putea fi reduse prin aranjamente tranzitorii descrise in continuare. Totuși, creșterea minimului garantat va avea un impact economic important, prin mărirea încrederii în sectorul bancar și disponibilității fondurilor pentru creditările ulterioare pentru dezvoltarea economiei; dar va avea și un impact social, prin garantarea securității economiilor (de ex. pentru persoanele care fac economii pentru pensie, sau pentru studiile copiilor).

Continuare – http://expert-grup.org/ro/comentarii/item/974-garantare-depozite