Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) va organiza, începând de luni, 30 septembrie curent, un nou ciclu de instruiri pentru specialiștii începători în finanțe publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice dedicat executării bugetului și utilizării modulelor respective ale Sistemului Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice (SIGFP).

Instruirile vor fi desfășurate în baza noului modul „Executarea bugetului în autoritățile publice de nivel central și local”, elaborat de experți în domeniu și aprobat de Ministerul Finanțelor.

Acest ciclu include opt cursuri de instruire destinate specialiștilor în finanțe publice, cu funcții de execuție, din cadrul autorităților publice centrale și locale, precum și din instituțiile de învățământ. Ele se vor desfășura săptămânal, în perioada 30 septembrie – 7 noiembrie 2019, și vor fi moderate de experți în domeniu și formatori ai CTIF. Toate cursurile sunt gratuite pentru participanți, ele fiind finanțate de Ministerul Finanțelor.

Programul cursurilor de instruire cuprinde atât aspecte teoretice, cât și practice privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național, managementul executării acestor bugete, managementul încasărilor, a angajamentelor și a plăților, raportarea bugetară, precum și utilizarea modulului E- docplat al sistemului SIGFP administrat de CTIF.

Cursurile de instruire sunt organizate de CTIF în conformitate cu Programul de instruiri pentru specialiștii din sistemul finanțelor publice în anul 2019, aprobat de Ministerul Finanțelor.