Cetăţenii care deţin sau au dobîndit cetăţenia altui stat vor putea fi încadraţi în serviciul militar prin contract, potrivit unor modificări legislative adoptate astăzi de către Parlament în lectură finală, relatează MOLDPRES.

Conform documentului, de acest drept se vor bucura şi cei cu domiciliu permanent legal pe teritoriul Republicii Moldova care deţin cetăţenia unui alt stat, precum şi studenţii instituţiilor de învăţămînt militar superior.

Modificările operate în Legea cu privire la statutul militarilor derivă din Hotărîrea nr. 3 din 31 ianuarie 2017 a Curţii Constituţionale (CCM), care a constatat că interdicţia de a deţine cetăţenia altui stat decît a Republicii Moldova pentru militarii prin contract şi studenţii instituţiilor de învăţămînt militar superior este neconstituţională.

CCM a menționat că aceste limitări nu sînt proporționale scopului asigurării loialității față de stat, afectînd dreptul la muncă și la studii. Curtea a subliniat că obligația loialității militarilor față de stat este asigurată prin normele constituționale și legale și nu prin această interdicție.