transnistriaPe 14 august 2014, la Bender, a avut loc şedinţa ordinară a Comisiei Unificate de Control (CUC), prezidată de către co-preşedintele din partea Federaţiei Ruse. În cadrul şedinţei, delegaţia Republicii Moldova a pledat pentru reluarea activităţii normale a CUC şi examinarea problemelor existente în Zona de Securitate, care au fost provocate de acţiunile unilaterale ale structurilor din stânga Nistrului, precum majorarea necoordonată şi ilegală a infrastructurii aşa-numitelor posturi migraţionale, de grăniceri şi vameşi; complicarea procedurii de înregistrare migraţională cu scopul limitării până la 90 de zile termenului de aflare în stânga Nistrului; blocarea premeditată a deplasării observatorilor militari la locul incidentelor, precum şi blocarea căilor de acces către terenurile agricole (prin săparea unor şanţuri) în vecinătatea satelor Doroţcaia şi Pogrebea din raionul Dubasari, etc.

Reieşind din faptul că poziţiile părţilor nu au suferit careva schimbări esenţiale, co-preşedintele Comisiei din partea Federaţiei Ruse a suspendat discuţiile pentru următoarea şedinţă.

La propunerea delegaţiei Federaţiei Ruse în CUC s-a desfăşurat şedinţa extraordinară, în cadrul căreia a fost aprobată numirea unui nou observator militar din partea FR.

În cadrul şedinţei, Delegaţia Republicii Moldova a făcut o adresare (ataşat) către toate delegaţiile participante, prin care atrage atenţia asupra acţiunilor nelegitime şi abuzive ale structurilor de forţă transnistrene, care nu au fost coordonate cu Comisia Unificată de Control. Ca urmare, acţiunile respective creează noi impedimente în calea liberei circulaţii, limitează accesul proprietarilor la terenurile de după traseul Râbniţa-Tiraspol şi premeditat subminează activitatea mecanismelor de pacificare şi tensionează situaţia din Zona de Securitate.

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control