Depozitele populaţiei în 11 bănci moldoveneşti la 31 mai 2016 au atins suma de 39,6 mlrd. de lei ($2 mlrd.), ceea ce este cu 351 mil. lei mai mult decât indicele similar de la sfârşitul lunii aprilie 2016.

Potrivit agenţiei „INFOTAG”, citând datele Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), cel mai mare portofoliu de depozite ale persoanelor fizice îl are Moldova Agroindbank, cu o cifră de 10,9 mlrd. lei. Pe locul doi s-a situat Moldindconbank cu 8,9 mlrd. de lei, locul trei – Victoriabank cu 6,5 mlrd. de lei, patru – Mobiasbancă – Groupe Societe Generale, al cărui portofoliu de depozite ale populaţiei este de 3,5 mlrd. lei.

Cel mai mic indice la acest capitol îl are BCR Chişinău – 132,4 mil. de lei.

Conform rezultatelor din luna mai, opt bănci au majorat portofoliile de depozite ale populaţiei comparativ cu indicele din aprilie, iar la Victoriabank, Procreditbank şi Fincombank s-a atestat diminuare a acestui indice.

Datele din luna mia denotă reducere a portofoliului de credite al băncilor. În total pe sistem volumul creditelor bancare acordate până la 31 mai a constituit 35,4 mlrd. de lei, ceea ce este cu 278 mil. lei mai puţin decât acum un an.

Totodată, s-a atestat majorarea indicelui reducerilor la pierderile creditare, care a atins suma de 2,5 mlrd. de lei, ceea ce este cu 96,8 mil. de lei mai mult decât la finele lunii aprilie 2016.