BEM Partidul Liberal Reformator anunță că deputații din fracțiunea PLR au sesizat Curtea Constituțională în vederea exercitării controlului constituționalității Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind atragerea investițiilor în societățile comerciale cu capital public sau public-privat nr. 414 din 21.06.2013 (MO nr. 135/490 din 25.06.2013) ca fiind neconstituțională din următoarele considerente:

– Parlamentul a adoptat la 12.07.2013 Legea nr. 204 din 12.07.2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121 din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la data de 24.08.2013.

– La data de 21.06.2013, Guvernul a adoptat Hotărârea Guvernului nr. 414 (în vigoare din 25.06.2013), neașteptând să se efectuieze modificările la Legea nr. 121 din 4 mai 2007.

– La temeiul juridic al Hotărârii Guvernului nr. 414, se face trimitere la art. 19, alin. (3) al Legii nr. 121 din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice cu referire la “Selectarea investitorilor privați, precum și atragerea “investițiilor private”, însă potrivit Legii nr. 121 din 04 mai 2007, în acel moment era prevăzut doar atragerea “investițiilor publice”.
– Prin modificările la Legea nr. 121 din 4 mai 2007, care urmau să intre în vigoare la data de 24.08.2013, expresia “investițiilor publice” a fost înlocuită cu “investițiilor private”.

– Prin Hotărârea Guvernului nr. 414 din 21.06.2013 s-a aplicat o normă legală, care nu intrase în vigoare la acel moment. Mai mult decât atât, această normă legală a constituit unicul temei juridic al aprobării Regulamentului privind atragerea investițiilor în societățile comerciale cu capital public sau public-privat.

Fracțiunea Partidului Liberal Reformator consideră că scopul adoptării acestei Hotărâri a Guvernului a fost de a îmbrăca într-o formă legală cedarea ilegală a pachetului de acțiuni al statului în Banca de Economii către o bancă din Federația Rusă.