Din acest sfîrşit de săptămînă. în toate organele procuraturii va fi implementat pentru exploatare Sistemul informaţional automatizat „Urmărirea peală: E-dosar”. Anume începînd cu 1 iulie curent, potrivit Ordinului Procurorului General, Eduard Harunjen, toţi procurorii, consultanţii acestora şi specialiştii organelor procuraturii vor introduce zilnic informaţii despre acţiunile şi activităţile întreprinse în cadrul materialelor şi dosarelor penale.

„Dosarul electronic al urmăririi penale asigură diferite niveluri de acces securizat la date şi va permite procurorilor să gestioneze mai eficient dosarele penale şi să genereze statistici precise şi rapoarte, prin automatizarea procedurilor şi proceselor interne. Software-ul va acoperi toate etapele urmăririi penale, exercitate sau conduse de procuror, care le va oferi acces la date în timp real, reducînd astfel întîrzierile în luarea deciziilor referitoare la cauza penală. Totodată, va fi asigurat un proces mai transparent de luare a deciziilor în cadrul Procuraturii”, susţine Procurorul General, Eduard Harunjen.

Sistemul va fi centralizat şi va integra funcţiile de înregistrare, prelucrare, administrare şi raportare efectuate în cadrul sistemelor de evidenţă existente în organele procuraturii, şi va permite gestionarea altor tipuri de informaţii. Acesta conţine modele electronice ale actelor procesuale care vor permite standartizarea şi unificarea practicii procurorilor, precum şi va exclude posibilitatea unor eventuale pierderi sau substituiri ale materalelor din dosare.

Pe viitor, Sistemul se va integra cu modulele din sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului Vamal, Ministerului Justiţiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi ale altor autorităţi publice centrale.

Instrumentul a fost elaborat de compania estoniană „Andmevara”, specializată în soluţii informatice pentru instituţii publice de divers rang. Dezvoltarea şi implementarea sistemului (componentele software şi hardware), se estimează la circa 95 mii de dolari SUA, în acest scop fiind utilizate mijloace ale bugetului instituţional din contul suportului pentru reforma justiţiei, acordat de către Uniunea Europeană.