Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România introduce câteva elemente de noutate prin care se urmăreşte facilitarea accesului la studii. Concursul de admitere la studii universitare de licenţă a românilor de pretutindeni se va realiza de către universităţi, pe locurile alocate românilor de pretutindeni, pe baza concursului de dosare şi a criteriilor stabilite de acestea.

Pentru anul universitar 2017 – 2018 candidaţii au ocazia să aplice pentru un număr nelimitat de universităţi, domenii şi specializări, situaţie restricţionată în anii anteriori la un singur domeniu şi cel mult trei instituţii de învăţământ superior. Totodată, au fost reduse costurile de timp sau deplasare pentru depunerea dosarelor de candidatură, fiind aprobate următoarele modalităţi: electronic (pe o adresă de e-mail stabilită de instituţia de învăţământ superior), prin poştă pe adresa universităţilor, la târgurile educaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit legislaţiei în vigoare şi la sediile extensiunilor universitare care funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, tinerii din Republica Moldova pot trimite dosarele pe e-mail (dosarerepmold@edu.gov.ro), la Ministerul Educaţiei Naţionale, în timp ce candidaţii din diaspora au la dispoziţie adresa dosarerompret@edu.gov.ro sau misiunile diplomatice ale României din ţările învecinate/străinătate, care vor transmite dosarele la minister şi de aici mai departe la instituţiile de învăţământ superior dorite.