poza 3Colaboratorii Centrului de Armonizare a Legislației au ţinut ieri, 11 decembrie, o lecţie publică de Drept al Uniunii Europene şi Integrare Europeană pentru circa 50 de elevi ai liceului „Ion Creangă” din Chişinău.

Tinerii specialişti le-au vorbit elevilor despre drepturile fundamentale ale omului, despre valorile indivizibile și universale ale demnității umane, libertății, democraţiei, egalității și solidarității pe care se întemeiează Uniunea Europeană, despre cetăţenia Uniunii Europene şi crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în calitate de obiectiv principal al UE.

În cadrul întâlnirii, colaboratorii Centrului au informat elevii liceului „Ion Creangă” și despre aspectele ce țin de: istoricul apariţiei UE, actele legislative şi non-legislative ale UE, cadrul instituţional european, extinderea UE şi procesul de aderare la aceasta.

Elevii s-au arătat deschiși față de organizarea unor astfel de evenimente, prin intermediul cărora au posibilitatea de a conștientiza necesitatea cunoașterii și apărării drepturilor fundamentale ale omului într-un stat de drept și promovarea acestora întru susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

În special, elevii au manifestat un interes sporit faţă de diferențierea noţiunilor de bază, precum „stat potenţial candidat”, „stat candidat” şi „stat în curs de aderare”, dar şi faţă de paşii pe care urmează să îi parcurgă un stat pentru a obține calitatea de membru al UE.

Lecţia a fost organizată cu prilejul Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, celebrată la 10 decembrie, dar și în scopul informării tinerilor privind influienţa Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului asupra existenţei Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, precum şi a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.