Prim-ministrul Pavel Filip i-a primit joi pe directorul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Manuel Sager, şi directorul adjunct al SDC Elisabeth von Capeller, aflaţi într-o vizită de trei zile la Chişinău, cu prilejul aniversării a 15-a de activitate a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare  în Republica Moldova. La întrevederea a participat şi directorul Biroului de Cooperare al Elveției la Chișinău, Simone Giger.

În cadrul discuţiei, Premierul a exprimat gratitudine Guvernului Elveţiei pentru asistenţa tehnică substanţială acordată Republicii Moldova şi pentru contribuţia la dezvoltarea social-economică a ţării noastre. „Considerăm că un rol important în procesul de derulare a reformelor interne şi transformărilor democratice din Republica Moldova a revenit şi asistenţei tehnice elveţiene, de care ţara noastră a beneficiat constant pe parcursul ultimilor 15 ani”, a declarat Pavel Filip, remarcând în mod special activitatea Biroului de Cooperare al Elveției la Chișinău, în frunte cu Simone Giger.

Prim-ministrul a apreciat înalt faptul că Elveţia a luat decizia de a dubla volumul de asistenţă financiară destinată Republicii Moldova în perioada 2014-2017, precum şi contribuţia la dezvoltarea politicilor Guvernului Republicii Moldova în relaţiile cu diaspora. Şeful Guvernului a dat asigurări că autorităţile de la Chişinău vor depune tot efortul pentru ca şi în continuare să fie asigurată gestionarea eficientă a fondurilor elveţiene, în vederea realizării cu succes a proiectelor iniţiate în Republica Moldova.

La rândul său, Directorul SDC şi-a exprimat  deschiderea pentru dezvoltarea cooperării cu Guvernul Republicii Moldova în realizarea mai multor proiecte importante care au menirea de a îmbunătăţi viaţa oamenilor şi de a promova valorile democratice în ţara noastră. „Este important ca Guvernul să ofere asistenţă şi cetăţenilor aflaţi peste hotare, dar şi soluţii optime celor care sunt aici, pentru ca ei să nu plece din ţară. Vedem rolul nostru în a contribui la asigurarea unei societăţi pluraliste şi cât mai incluzive”, a spus Manuel Sager.

Părţile au abordat, de asemenea, subiecte ce vizează migraţia şi incluziunea socială, dar şi aspecte privind cooperarea moldo-elveţiană în vederea dezvoltării multidimensionale a Republicii Moldova.