Serviciul Fiscal de Stat reamintește contribuabililor că data de 15 august este ultima zi, prevăzută de legislația în vigoare, în care contribuabilii pot achita prima rată a impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar, aferente perioadei fiscale a anului 2017.

Totodată, în condițiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica majorarea de întârziere, menționează o notă informativă emisă de FISC.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii se pot adresa Serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor din componența primăriilor, în raza căreia este amplasat bunul imobil sau la numărul 080001525, apel gratuit.