Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, 25 martie 2019, este termenul limită de achitare a obligațiilor fiscale la impozitul funciar şi/sau impozitul pe bunurile imobiliare, aferent perioadei fiscale a anului 2018, notează Radio Chişinău.

Totodată, în condițiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, proprietarii de bunuri imobiliare și de terenuri riscă amenzi.

Astfel, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica o penalitate de 0,0329% per zi, potrivit unui comunicat de presă al Fiscului.

Obligația de achitare a acestui tip de impozit revine persoanelor juridice și/sau celor fizice, proprietari ai bunurilor imobiliare (inclusiv terenuri) sau posesori ai acestora, în condițiile stipulate de prevederile art. 277 alin. (1) lit. b) – f) din Codul fiscal, după cum urmează:

  • arendașii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
  • deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice şi ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
  • locatarii bunurilor imobiliare, în cazul contractului de leasing financiar;
  • arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenților Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locațiune nu prevede altfel