Serviciul Fiscal de Stat a menționat 33 de agenți economici de pe întreg teritoriul țării, contribuabili remarcați pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale pentru anul 2019. Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, le-a înmânat contribuabililor diplome de mențiune și le-a atribuit titlul de „Contribuabil onest”, transmite Evenimentul.md

Dreptul de a fi menționat cu certificate de credibilitate este atribuit agentului economic la care, în urma controalelor efectuate în ultimul an de gestiune, nu au fost depistate încălcări sau sumele calculate conform deciziilor emise nu depășesc pragul de semnificație. Totodată, nu a admis restanțe la Bugetul Public Național la situația de ultima zi a anului de gestiune, iar pe parcursul activității desfășurate în ultimii trei ani consecutiv a obținut venit impozabil în fiecare an; suma obligațiilor calculate pe parcursul perioadelor examinate constituie cel puțin 10% din suma totală a veniturilor declarate; salariul mediu al angajaților depășește salariul mediu lunar pe economie.

O altă condiție a fost ca agentul economic să nu admită cazuri de neprezentare sau prezentare tardivă a dărilor de seamă fiscale, rapoartelor de calculare a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală și a declarațiilor privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

Titlul de „Contribuabil onest” a fost acordat agenților economici care au îndeplinit toate aceste condiții. Deținătorii certificatelor sunt scutiți (în următorii doi ani de la înmânare) de controale fiscale prin metoda verificării totale și tematice inițiate de autoritatea fiscală, cu condiția că agentul economic nu își va schimba comportamentul fiscal.

Astfel de evenimente se desfășoară anual, iar lista contribuabililor este în creștere în acest an.