În cadrul şedinţei de ieri a Cabinetului de Miniştri a fost aprobat proiectul hotărârii Guvernului privind „Registrul de stat al actelor locale”, care include Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale şi Regulamentul cu privire la evidența actelor supuse controlului administrativ de legalitate.

Documentul reglementează mecanismul de înregistrare, publicare, păstrare, evidenţă şi vizualizare a actelor autorităţilor publice locale de nivelul întâi şi al doilea pe platforma informaţională Registrul de stat al actelor locale. Totodată, stabileşte procedura de utilizare şi acces a autorităţilor publice locale şi centrale, a instituţiei reprezentantului Guvernului în teritoriu şi a tuturor persoanelor interesate.

Totodată, proiectul hotărârii prevede integrarea etapizată a Registrului electronic de către autorităţile publice locale în termen de 12 şi 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.161 din 07.07.2016.

Prin implementarea sistemului electronic va fi asigurată transparenţa procesului decizional a autorităţilor administraţiei publice locale şi activitatea Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat în domeniul controlului administrativ de legalitate.