Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia au semnat un Acord de colaborare în domeniul educaţiei şi ştiinţei, despre aceasta anunță serviciul de presă al Ministerului Educației.

În document se stabilește că părțile urmează să colaboreze în domenii precum schimbul de burse de studii, inițierea și realizarea proiectelor comune de cercetare științifică, consolidarea relațiilor de colaborare dintre instituțiile de învățământ și științifice.

De asemenea, prioritare sunt și ariile de promovare a culturii și tradițiilor popoarelor noastre, crearea oportunităților pentru dezvoltarea contactelor inter-umane. Prezentul Acord a fost încheiat pentru o perioadă de cinci ani și va fi prelungit în mod automat pentru perioade consecutive de cinci ani, dacă nici una dintre Părți nu va decide altfel. 

Documentul a fost semnat la 16 noiembrie la Erevan, Armenia în cadrul vizitei de lucru efectuate de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova Andrei Galbur.