delegatiegermnÎn perioada 7 -10 decembrie curent, o delegație din cadrul  IGP condusă de șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, se află într-o vizită de lucru la Stuttgart, Republica Federală Germania, organizată la inițiativa șefului Forțelor Poliției Speciale Federale, domnul Lohmannn, care în vara anului curent, a efectuat o vizită la Chișinău.

Evenimentul are drept scop  intensificarea de cooperare bilaterală pe plan strategic și operațional cu partea germană, inclusiv inițierea unor proiecte de asistență pentru Poliția Republicii Moldova.

Obiectivele abordate în cadrul întâlnirilor sânt: activitatea de prevenire a criminalității, securitatea rutieră, managementul resurselor umane, transferul de bune practici și experiențe în domeniul consilierii psihologice, cooperarea cu societatea civilă precum și prevenirea și combaterea tuturor formelor de extremism.

În acest context, pe parcursul a patru zile, partenerii germani  vor prezenta modul de interacțiune a serviciilor polițienești la nivel central, regional cât și la nivel local, modul de interacțiune dintre servicii, gestionarea situațiilor de criză cu rezonanță socială sporită, conjugarea eforturilor naționale în implementarea politicilor comunitare, etc.

Totodată, în cadrul vizitei, șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc a avut întrevedere cu șeful Poliției din Landul Baden-Wurttember, dl Werner, care a salutat pozitiv progresele înregistrate de Poliția din Republica Moldova în contextul vectorului european.

Mai mult, omologul german a dat asigurări că proiectele planificate pentru anul curent vor fi finanțate integral, iar partea germană este disponibilă să asiste în continuare Republica Moldova.

La rândul său, Cavcaliuc a exprimat sincere mulțumiri pentru asistența considerată oferită Inspectoratului General al Poliției și pentru anul viitor a solicitat suportul colegilor din Germania în vederea creării birourilor de consiliere psihologică a polițiștilor în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției.