Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunţat că a elaborat şi aprobat un nou Program național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive 2018-2022. Documentul are menirea să îmbunătățească accesul și calitatea serviciilor, precum și informarea populației în acest domeniu, comunică MOLDPRES.

Potrivit ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, noul Program național va extinde accesul la aceste servicii în mod echitabil pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, etnie, mediu de reședință, statut social sau starea de sănătate. Totodată, va fi îmbunătățit mecanismul de estimare a necesităților de mijloace moderne de contracepție, precum și procurarea și distribuirea gratuită a acestora către grupurile vulnerabile ale populației.

„Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și-a asumat angajamentul de a asigura populația cu servicii medicale de calitate și accesibile. În ultimii ani, la nivel național, au fost întreprinse un șir de măsuri direcționate spre ameliorarea domeniului sănătății sexuale și reproductive, însă cu regret o bună parte din femeile din țara noastră nu beneficiază pe deplin de aceste servicii. Acest Program este extrem de important pentru îmbunătățirea accesului și calitatea serviciilor acordate tuturor persoanelor, în mod egal”, a opinat Cebotari.

Noul document strategic în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive a fost  elaborat cu suportul tehnic al Organizației Mondiale a Sănătății și al Agenției Națiunilor Unite pentru  Sănătatea Reproductivă şi este rezultatul unui proces participativ coordonat, cu implicarea experților naționali și internaționali. La elaborarea documentului s-a ținut cont de strategiile internaționale, precum și de lecțiile învățate la nivel național din perioada de implementare a Strategiei Sănătății Reproducerii 2005-2015.