Guvernul a aprobat astăzi hotărârea cu privire la crearea Institutului Diplomatic, care va avea ca obiectiv instruirea şi perfecţionarea profesională a personalului instituțiilor serviciului diplomatic, precum şi formarea, pregătirea funcţionarilor din cadrul instituţiilor administraţiei publice a căror activitate este direct legală de relaţiile internaţionale şi politica externă, scrie Moldpres.

„Având în vedere necesitatea asigurării cu cadre de o înaltă pregătire, atât pentru serviciul diplomatic, cât şi pentru alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, se consideră necesară crearea unei instituţii specializate – Institut Diplomatic, ca fiind o instituţie publică cu personalitate juridică”, a menționat ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi. Aceasta va aduce „un beneficiu semnificativ, sub formă de creşterea continuă a calităţii serviciului diplomatic al Republicii Moldova, ceea ce este vital pentru promovarea intereselor ţării noaste în prezenta ordine internaţională”.

Ministrul a adăugat că astfel de instituții există în mai multe ţări europene, precum România, Bulgaria, Estonia, Austria, Muntenegru, Croaţia, Serbia ș.a. Asemenea iniţiative au fost realizate recent în ţările din Parteneriatul Estic (Georgia, Armenia). Majoritatea instituţiilor menţionate au fost fondate şi activează pe lângă Ministerele Afacerilor Externe ale ţărilor respective.

Printre programele majore de instruire se vor regăsi cursurile în domenii prioritare precum: dreptul diplomatic şi consular; problematica teoriei şi practicii relaţiilor internaţionale – probleme şi procese globale, decizionale în politica externă; dreptul internaţional şi european – probleme juridice şi instituţionale ale globalizării, integrarea europeană; diplomaţia multilaterală; problemele regionale şi de securitate.