s560x316_telefon_mobilDatele statistice despre evoluţia pieţei serviciilor de telefonie mobilă, publicate astăzi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), arată că în 9 luni ale anului curent pe piaţa respectivă a continuat  creşterea traficului de voce şi a numărului de SMS – uri pe fundalul unei diminuări uşoare a numărului de utilizatori ai acestui tip de telefonie. Volumul total al traficului în reţelele mobile a sporit, faţă de perioada respectivă a anului 2013, cu 9,7% şi a depăşit cifra de 4,5 mld. minute, iar numărul SMS – urilor a crescut cu 83,5% şi a însumat peste 887,6 mil.

Conform datelor prezentate ANRCETI de cei trei furnizori de comunicaţii mobile (Orange Moldova, Moldcell şi Moldtelecom), traficul mediu lunar per utilizator al serviciilor de telefonie mobilă a sporit, în raport cu situaţia din 9 luni ale anului trecut, cu 6,1 % și a constituit 208 de minute sau trei ore şi 28 minute, iar numărul mediu lunar de SMS – uri expediate de un utilizator –  cu 79,5% şi a alcătuit  27.

Aceleaşi date arată că sporirea volumului de trafic în rețelele mobile a generat o creștere neînsemnată a veniturilor obținute de cei trei furnizori din vânzarea serviciilor de telefonie mobilă. Volumul total al veniturilor respective a sporit, faţă de 9 luni ale anului trecut, cu 0,1% şi a însumat 2 mld. 645,1 mil. lei. Această creștere se datorează SA „Moldcell”, care a sporit volumul vânzărilor cu mai bine de 3% şi a obţinut venituri în sumă de 683,4 mil. lei. Veniturile  SA “Moldtelecom” au scăzut cu 4,3% şi au constituit 94,2 mil. lei, iar cele înregistrate de SA “Orange Moldova” s-au redus  cu 0,7% şi au alcătuit 1,87 mld. lei. Urmare a acestei evoluţii,  venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) s-a diminuat  cu 4,3% şi a alcătuit 66,3 lei. SA “Orange Moldova” a înregistrat un ARPU de 82,9 lei, SA „Moldcell” – de 48 lei şi SA “Moldtelecom”– de 30,2 lei.

În perioada de raport, numărul total al utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a scăzut, faţă de finalul anului 2013, cu circa 43,3 mii (-1%) și a alcătuit peste 4 mil. 387,5 mii, iar rata de penetrare a serviciilor respective raportată la 100 de locuitori s-a micșorat cu circa 1,2% și a însumat 123,3%. Diminuarea ușoară a numărului de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă a fost cauzată, în principal, de reducerea numărului de utilizatori pasivi (care n-au consumat şi n-au achitat în ultimele trei luni nici un serviciu de telefonie mobilă). Conform situaţiei din 1 octombrie 2014, din numărul total de utilizatori 3 mil. 741,3 mii – erau utilizatori activi, iar mai bine de 646,2 mii – pasivi.

În aceeaşi perioadă, poziţiile pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă deţinute de cei trei furnizori de comunicaţii mobile nu au suferit schimbări notabile. La 1 octombrie 2014, cea mai mare cotă de piaţă, în funcţie de cifra de afaceri, – de 70,6% – era deţinută de SA “Orange Moldova”, iar SA „Moldcell” şi SA “Moldtelecom” deţineau  cote estimate la circa 25,8% şi, respectiv, 3,6%.

 

Alte cifre despre evoluţia pieţei de telefonie mobilă în 9 luni ale anului 2014 pot fi găsite pe www.anrceti.md, secţiunea Date statistice.