Veniturile disponibile în medie per cap de locuitori al Moldovei au constituit în primul trimestru 2026,8 lei lunar, ceea ce este cu 9,3% mai mult decât în perioada de referinţă din 2015. Însă, raportate la rata inflaţiei, acestea s-au redus cu 1,5%.

Potrivit agenţiei „INFOTAG”, cu referire la datele Biroului Naţional de Statistică, principala sursă de venit a fost salariu – 42,5% (+2,3 p.p.). Apoi urmează indemnizaţiile sociale – 19,5% (-1,5 p.p.), remitenţele – 18,4% (-0,2 p.p.).

Veniturile populaţiei de la oraş sunt cu 785,5 lei (de 1,5 ori) mai mari decât în mediul rural. Şi cota salariilor este la fel de diferită, 55,4% şi, respectiv, 28,1%. Iar raportul remitenţelor este invers – 12% şi 25,4%.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei depăşesc veniturile cu 31,7 lei şi au însumat în medie pentru o persoană 2058,5 lei (+7,6% sau -3,1% raportat la inflaţie). Totodată, 42% din cheltuieli (+6,5 p.p.) revin produselor alimentare.

Cheltuielile de întreţinere a locuinţei au însumat 17,5% (+0,4 p.p.), pentru procurarea hainelor şi încălţămintei – 9,7% (-1,3 p.p.), cheltuielile de transport – 7,3% (+5,5 p.p.), întremarea sănătăţii – 6,3% (-1,4 p.p.).