Intoxicaţiile din tabăra „Ceaika” din Taraclia a fost provocată de o infecţie transmisă pe cale alimentară. La această concluzie au ajuns membrii grupului instituit de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS) pentru a stabili circumstanţele care au determinat apariţia cazurilor de intoxicaţie la copiii, scrie trm.md.
Conform concluziilor prezentate de Comisie, a avut loc o îmbolnăvire în grup cu o sursă sigură de agent patogen, care potrivit debutului brusc și perioadei de dezvoltare a intoxicației, precum și consumarea produselor alimentare comune, sunt caracteristice pentru infecțiile transmise pe cale alimentară, s emenționează într-un comunicat al MSMPS.
Potrivit investigației, printer factorii care au cauzat  declanșarea intoxicației alimentare sunt: deschiderea taberei de odihnă fără autorizație sanitară, admiterea personalului în câmpul muncii fără examenul medical, aprovizionarea obiectivului cu apă din sursă nesigură, inclusiv la blocul alimentar; pregătirea igienică insuficientă a personalului din blocul alimentar; nerespectarea proceselor tehnologice la prelucrarea preliminară și prepararea bucatelor; supravegherea formală de către responsabilii taberei,  a stării sănătății lucrătorilor de la blocul alimentar.
În acest context, în scopul prevenirii cazurilor analogice în perioada sezonului estival 2018, MSPS a  recomandat subdiviziunilor teritoriale de specialitate să evalueze situaţia privind modul de organizare şi funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor (Procuratură, Serviciul situaţiilor excepţionale, Agenţia pentru siguranţa alimentelor, structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Sănătate Publică).
Totodată, să organizeze sesiuni de instruire a personalului responsabil angajat, din cadrul taberelor de odihnă a copiilor, să evalueze modul de asigurare a securităţii copiilor şi pazei bunurilor materiale, să asigurare un mecanism eficient de cooperare şi comunicare între reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, alte servicii desconcentrate în teritoriul deservit, în vederea prevenirii şi reducerii situaţiilor de risc pentru copii în perioada verii.
Materialele acumulate de Comisie, vor fi transmise către organele competente pentru luarea deciziei conform legislației în vigoare.