În perioada 10 – 16 iulie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 375,8 mln lei, fiind perfectate per total 9 460 de declarații vamale, potrivit unui raport al autorității vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, în perioada de referință, au fost relevate 95 de tentative de încălcare a legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun. Totodată, în perioada vizată, au fost înregistrate 65 de cazuri contravenţionale şi aplicate amenzi în sumă de 224 362 lei.

În perioada de referință, fluxul unităților de transport a constituit 100 262 de traversări. Cele mai mari valori de trafic au fost semnalate la frontiera moldo-română, iar cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu 18 540 și respectiv 14 040 traversări.

În acest context, în vederea evitării unor eventuale blocaje în punctele de trecere cu cele mai mari valori de trafic, participanților la traficul transfrontalier li se recomande să opteze pentru tranzitarea tuturor posturilor vamale existente. Harta interactivă a punctelor de trecere, dar și fluxul unităților de transport în regim online pot fi vizualizate pe pagina web a Serviciului Vamal.

De asemenea, Serviciul Vamal amintește că, conform modificărilor operate prin Legea 280 din 16.12.2016, intrată în vigoare la începutul anului curent, termenul maxim de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a unităților de transport cu numere de înmatriculare străine constituie 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive.

Totodată, este de menționat că, pentru mijloacele de transport neînmatriculate în Republica Moldova care au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prin declarare prin acțiune până la momentul intrării în vigoare a respectivei legi, termenul de declarare prin acțiune de 180 de zile a început la data intrării în vigoare a legii respective – adică la 1 ianuarie 2017.