foto (2) Partidul Liberal Refomrator a organizat două ședințe de lucru cu participarea conducerii partidului, a conducerii organizațiilor teritoriale și primarilor din regiunile de Nord și Centru a Republicii Moldova. Întâlnirile au avut loc la Bălți și Chișinău. La ambele evenimente au participat în total 73 de primari.

Copreședintele PLR, vicepreședinte al Parlamentului, Oleg Bodrug, vicepreședinții PLR Tatiana Potîng, vicepremier, și viceministrul responsabil pentru infrastructura drumurilor Boris Gherasim, ministrul mediului Valentina Țapiș și viceministrul agriculturii Sergiu Ghețiu au expus particularitățile și exigențele pentru implementarea proiectelor cu finanțări din diverse surse. Primarii au prezentat stadiul de implementare a proiectelor de dezvoltare locală planificate pentru anul curent dar și principalele realizări din ultimii ani.

În total în anul 2014 în regiunile Nord și Centru, în comunele conduse de exponenții PLR sunt planificate pentru realizare peste 300 de proiecte de dezvoltare locală cu finanțare din bugetul public național, bugetele locale și fonduri nerambursabile externe. Managerii de localități au remarcat și unele bariere birocratice în valorificarea finanțărilor externe. Mai mulți primari au accentuat necesitatea minimizării procedurilor birocratice pentru a fi mai pregătiți în atragerea și absorbția de fonduri externe.

La întruniri au mai participat copreședintele PLR Ana Guțu, miniștrii apărării Valeriu Troenco și tineretului și sportului Octavian Bodișteanu, deputații Valeriu Saharneanu, Vadim Cojocaru, Anatol Arhire și Vadim Vacarciuc, viceministrul tineretului și sportului – Sergiu Stanciu, directorul Agenției Apele Moldovei – Veaceslav Vlădicescu.

Sâmbătă, 21 iunie urmează să aibă loc o întrunire similară cu reprezentanții din regiunea de Sud.