Primăria municipiului Chișinău a instituit Serviciul Asistență Stradală. Noul serviciu are scopul de a consolida sistemul de protecţie a copiilor aflați în situații de risc, transmite Moldpres.

Potrivit primăriei capitalei, inițiativa vizează copiii care practică un mod de viaţă stradal, vagabondează, cerşesc, consumă substanţe toxice/narcotice sau practică prostituţia.

În cadrul noii structuri vor activa psihopedagogi, psihologi, asistenți sociali, voluntari etc. Serviciul va fi finanţat din sursele bugetului municipal Chișinău, precum și din donații, granturi și sponsorizări.

Serviciul Asistenţă Stradală va organiza activități de informare, sensibilizare, activități socio-educative, inclusiv în cadrul centrelor comunitare pentru copii, dar şi activităţi de asistență socială. La fel, se propune identificarea copiilor în situație de risc în stradă, evaluarea complexă a cazurilor parvenite în adresa Serviciului, documentarea beneficiarilor și stabilirea statutului acestora, plasamentul beneficiarilor, școlarizarea lor şi comunicarea cazurilor identificate către autorităţile tutelare.

Obiectivele operaţionale ale serviciului sunt identificarea și reducerea numărului copiilor aflaţi în stradă şi reintegrarea lor, dar şi identificarea zonelor de risc, adică a zonelor frecventate de copiii străzii. Beneficiari ai Serviciului Asistență Stradală sunt și copiii supuși violenței, copiii neglijați, copiii lipsiți de îngrijire și supraveghere din partea părinților, copiii ai căror părinți sunt decedați, minori care trăiesc în stradă, copii care au fugit sau au fost alungați de acasă.

Serviciul Asistență Stradală va conlucra cu organele afacerilor interne şi, în mod special, cu Birourile Siguranță Copii din cadrul inspectoratelor de poliție de sector din municipiul Chișinău în vederea identificării copiilor și soluționarea cazurilor. De asemenea, noua structură va stabili un parteneriat cu instituţiile medicale pentru efectuarea investigaţiilor primare ale beneficiarilor, consultarea medicilor de familie şi de profil. Noul serviciu va funcţiona între orele 8.00-24.00.

Conform datelor primăriei capitalei, în anul 2017, au fost organizate 132 de razii de depistare a copiilor aflaţi în situaţii de risc în stradă, în urma cărora au fost identificați 94 de copii, iar 95% dintre aceștia au fost plasaţi, în mod repetat, în centrele de plasament.